Zveřejnění Zprávy o průběhu veřejné diskuze a výzkumu postojů odborné veřejnosti


22.05.2013

Česká školní inspekce v rámci IPn projektu Kompetence III vydává Zprávu o průběhu veřejné diskuze a výzkumu postojů odborné veřejnosti. Zpráva byla zpracována v rámci klíčové aktivity „Překonávání školního neúspěchu v ČR“ a obsahuje souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích veřejné diskuze, jež se uskutečnila v průběhu září až prosince roku 2012. Projekt Kompetence III je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Veřejná diskuze zahrnovala čtyři semináře a jeden kulatý stůl, které byly pořádány v různých regionech České republiky za účasti odborné veřejnosti. Celkem se veřejné diskuze zúčastnilo 183 účastníků, jednalo se především o ředitele škol a jejich zástupce, učitele, školní inspektory, pracovníky veřejné správy na krajské a místní úrovni, odborné pracovníky školských poradenských zařízení, zástupce MŠMT a neziskových organizací.
 
Vzhledem k tomu, že aktivita Překonávání školního neúspěchu v České republice vychází z práce mezinárodního týmu OECD a z jeho doporučení, byla pro účely jejich orientace a také pro zajištění publicity v zahraničí připravena informace o Zprávě, včetně závěru, i v anglickém jazyce.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Anotace-ke-Zprave-AJ_A5 ( 255 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce