Publikace

 • 21.11.2017

  Výsledky PISA 2015 - Týmové řešení problému

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu obsahující výsledky mezinárodního šetření PISA 2015 v oblasti týmového řešení problému. Součástí zprávy jsou zjištění z dotazníkového šetření a zpráva také podrobněji představuje typy dotazníků používaných v rámci mezinárodního šetření PISA.  
  Celý článek

   
 • 02.10.2017

  Uvolněné úlohy z TIMSS 2015

  Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS 2015. Publikace obsahuje testové úlohy z matematiky a přírodovědy pro žáky 4. ročníků ZŠ a určena je zejména učitelům prvního stupně základních škol, kteří mohou tyto úlohy využít přímo ve výuce.   
  Celý článek

   
 • 31.08.2017

  Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

  Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015 a TIMSS 2011, jejímž cílem je porovnat na základě výsledků těchto šetření vybrané znaky méně úspěšných a velmi úspěšných tříd. 
  Celý článek

   
 • 01.03.2017

  Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti šetření PISA 2015

  Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti PISA 2015 vysvětluje teoretická východiska a metodiku šetření v hlavní sledované oblasti. Rozvíjí definici přírodovědné gramotnosti z roku 2006, již doplňuje a modifikuje podle nejnovějších pedagogických a didaktických poznatků a podle záměru OECD...
  Celý článek

   
 • 06.12.2016

  Národní zpráva PISA 2015

  Česká školní inspekce zveřejňuje Národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2015 zaměřenou na výsledky tří hlavních sledovaných oblastí PISA - přírodovědnou, matematickou a čtenářskou gramotnost.    
  Celý článek

   
 • 29.11.2016

  Národní zpráva TIMSS 2015

  Česká školní inspekce zveřejňuje Národní zprávu z mezinárodního šetření TIMSS 2015. 
  Celý článek

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce