Publikace

 • 28.02.2014

  Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

  Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje závěrečnou zprávu aktivity Posouzení evaluace a monitoringu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná zpráva shrnuje činnosti realizované v...
  Celý článek

   
 • 28.02.2014

  Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

  Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou souhrnnou publikace aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jejím cílem je umožnit ucelený objektivní...
  Celý článek

   
 • Koncepční rámec pro zjišťování schopnosti řešit problémy PISA 2012

  Tento dokument představuje koncepční rámec elektronického šetření PISA 2012 oblasti individuální schopnosti řešit problémy. Zdůvodňuje důležitost hodnocení této schopnosti, podává přehled o výsledcích předchozích šetření, z nichž současný koncepční rámec vychází, a vymezuje pojetí schopnosti řešit problémy v šetření...
  Celý článek

   
 • 20.01.2014

  Koncepční rámec šetření ICILS 2013

  Tento dokument přináší základní informace o východiscích, obsahovém zaměření a nástrojích (testu a dotaznících) šetření ICILS. Je zkráceným překladem anglického originálu. Zájemce o podrobnější studium literatury, z níž IEA při koncipování šetření čerpala, odkazujeme na původní verzi, z níž byla do...
  Celý článek

   
 • Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání

  Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, kterou v rámci realizace projektu NIQES zhotovila Univerzita Tomáše Bati. Součástí analýzy je například rozsáhlá komparace přístupů k definici kvality a efektivity ve vzdělávání v ...
  Celý článek

   
 • 27.12.2013

  Úlohy z šetření PISA 2012

  Publikace je určena zejména učitelům matematiky na základních a středních školách, dalšími uživateli mohou být nejen pedagogové připravující studenty vysokých škol na povoláni učitele, ale i studenti, stejně jako odborná a zainteresovaná veřejnost či pracovníci MŠMT a jiných orgánů rozhodovací sféry. Tato...
  Celý článek

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce