Publikace

  • 28.05.2014

    Koncepční rámec šetření TALIS 2013

    Tento dokument představuje základní koncepční rámec mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013. Obsahuje obecný záměr šetření, jeho hlavní cíle, definici šetřené populace i popis témat, kterým se šetření věnuje. Záměrem tohoto koncepčního rámce je také podat stabilní základy pro příští vlny šetření TALIS...
    Celý článek

     
  • 27.03.2014

    Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností

    Česká školní inspekce vydává v rámci projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, metodickou publikaci pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Publikace s úlohami na rozvoj dovedností vznikla na základě výkonů českých žáků ve...
    Celý článek

     
  • 28.02.2014

    Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

    Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje závěrečnou zprávu aktivity Posouzení evaluace a monitoringu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná zpráva shrnuje činnosti realizované v...
    Celý článek

     
  • 28.02.2014

    Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

    Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou souhrnnou publikace aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jejím cílem je umožnit ucelený objektivní...
    Celý článek

     
  • 22.01.2014

    Koncepční rámec pro zjišťování schopnosti řešit problémy PISA 2012

    Tento dokument představuje koncepční rámec elektronického šetření PISA 2012 oblasti individuální schopnosti řešit problémy. Zdůvodňuje důležitost hodnocení této schopnosti, podává přehled o výsledcích předchozích šetření, z nichž současný koncepční rámec vychází, a vymezuje pojetí schopnosti řešit problémy v šetření...
    Celý článek

     
  • 20.01.2014

    Koncepční rámec šetření ICILS 2013

    Tento dokument přináší základní informace o východiscích, obsahovém zaměření a nástrojích (testu a dotaznících) šetření ICILS. Je zkráceným překladem anglického originálu. Zájemce o podrobnější studium literatury, z níž IEA při koncipování šetření čerpala, odkazujeme na původní verzi, z níž byla do...
    Celý článek

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce