Tematické zprávy

 • 16.02.2011

  Podpora rozvoje matematické gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

  Vedení MŠMT 15. února 2011 projednalo a vzalo na vědomí tematickou zprávu České školní inspekce o výsledcích inspekční činnosti v oblasti posuzování podpory rozvoje matematické gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. Úplný text tohoto materiálu je uveden v přílohách.  
  Celý článek

   
 • 23.11.2010

  Veřejnosprávní a státní kontrola v základních školách praktických

  Česká školní inspekce v 58 navštívených školách kontrolovala zejména oprávněnost přijetí dotace ze státního rozpočtu za roky 2007-2009. Při tematické inspekci v bývalých zvláštních školách byli identifikováni žáci bez platné diagnózy lehkého mentálního postižení zařazení do speciálních tříd, čímž došlo k...
  Celý článek

   
 • 29.10.2010

  Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů

  V předkládané tematické zprávě poukazuje Česká školní inspekce především na přínosy a rizika tříletého vývoje kurikulární reformy v oblasti zpracování školních vzdělávacích programů (ŠVP) v návaznosti na schválené rámcové vzdělávací programy (RVP). Zpráva je souhrnem poznatků a výsledků...
  Celý článek

   
 • 02.07.2010

  Souhrnné poznatky z inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví ve školním roce 2008/2009

  Hodnocení výchovy ke zdraví a zajišťování bezpečné výuky patří k hlavním úkolům České školní inspekce. V příloze poskytuje ČŠI souhrnnou informaci z inspekční činnosti zaměřené na danou problematiku ve školním roce 2008/2009. Materiál byl vzat na vědomí poradou vedení Ministerstva školství, mládeže a...
  Celý článek

   
 • 20.04.2010

  Zpráva z kontrolní činnosti v bývalých zvláštních školách

  Podle statistických údajů působilo do roku 2005 v České republice 398 zvláštních škol. Česká školní inspekce navštívila 171 z nich (tedy 43 %) s cílem zjistit a vyhodnotit dopady školského zákona na vzdělávání žáků. Text připojené tematické zprávy byl Českou školní inspekcí postoupen mj. veřejnému ochránci...
  Celý článek

   
 • 06.04.2010

  Podpora a rozvoj výuky cizích jazyků

  Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v předškolním, základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009 (tematická zpráva ČŠI, únor 2010). Česká školní inspekce v letech 2006-2009 v rámci tříletého tematického cyklu zjišťovala a hodnotila úroveň výuky cizích jazyků ve školách všech stupňů...
  Celý článek

   
Předchozí 11 12  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce