PhDr. Ondřej Andrys, MAE


PhDr. Ondřej Andrys, MAE je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (česká filologie, francouzská filologie) a Institutu řízení organizací na francouzské Université Jean Moulin v Lyonu (obecný management). V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, poté pracoval jako vysokoškolský učitel na filozofických fakultách v České a Slovenské republice, vedl sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou organizaci v rezortu školství. Je řádným členem České komise pro UNESCO a mnoha dalších expertních komisí a výborů v oblasti vzdělávání. Působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika. Pedagogicky spolupracuje s akademickými a vzdělávacími institucemi. Aktivně hovoří francouzsky a anglicky, disponuje pasivní znalostí italštiny, ruštiny, polštiny, latiny a staroslověnštiny.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce