Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření PIRLS 2016


20.12.2017

Databáze obsahují odpovědi na dotazníkové otázky a v případě žáků 4. ročníku také výsledky v testu.

K dispozici ke stažení jsou:

Národní databáze výsledků šetření PIRLS 2016 - datové soubory ve formátu SPSS v komprimované podobě (zip). 

Mezinárodní databáze - s ohledem na velikost datových souborů zde uvádíme odkaz na mezinárodní stránky projektu PIRLS, na kterých jsou datové soubory dostupné
(https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-database/index.html)


Školní dotazník - česky ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Žákovský dotazník - česky ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Dotazník pro učitele - česky ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Dotazník pro rodiče - česky ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Přehled znění otázek bez nabídky odpovědí (pro všechny dotazníky) - česky (xls)

Popis struktury datových souborů - česky ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Seznamy proměnných obsažených v datových souborech - anglicky (xls)


Pro analytickou práci s datovými soubory zde zároveň zveřejňujeme:

Stručný manuál IDB Analyzer - česky ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Help k softwaru IDB Analyzer - anglicky ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

V angličtině je k dispozici také podrobná technická zpráva k šetření PIRLS 2016 s popisem metod a postupů
https://timssandpirls.bc.edu/publications/pirls/2016-methods.html).
 
Mezinárodní zpráva PIRLS 2016, Encyklopedie PIRLS 2016 a další materiály jsou k dispozici na webových stránkách
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/encyclopedia/
 
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce