ČŠI realizuje zapojení České republiky do dalšího cyklu mezinárodního šetření PIRLS 2016


04.09.2015

V rámci zapojení ČR do mezinárodního šetření PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study), zaměřeného na zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol, uskutečnila Česká školní inspekce na jaře roku 2015 (od 9. do 20. března) pilotní šetření, jehož cílem bylo především ověřit nové testové úlohy a dotazníkové položky. 

Do pilotního sběru dat bylo zapojeno ze všech krajů České republiky celkem 38 základních škol a v rámci nich 60 tříd, 1 186 žáků, 59 učitelů a 38 ředitelů. Dotazníky vyplňovali také rodiče zúčastněných žáků, z nichž 785 využilo k vyplnění dotazník v tištěné podobě a 445 vyplnilo dotazníky elektronicky prostřednictvím webové aplikace.

Dotazníky pro žáky, jejich rodiče či opatrovníky, učitele a ředitele škol se používají proto, aby bylo možné dosažené testové výsledky žáků lépe vysvětlit a interpretovat. Jejich prostřednictvím se získávají informace o kurikulu pro výuku čtení, o domácím a školním prostředí, o čtenářském chování žáků, o názorech a dalších faktorech, které mohou mít vliv na výslednou úroveň čtenářské gramotnosti.

Zadávání testování bylo zajištěno 52 inspekčními pracovníky ČŠI. Po zpracování dat z pilotního šetření všechny zúčastněné školy obdrží do konce roku 2015 školní zprávy s informacemi o úspěšnosti školy a jednotlivých tříd.

Šetření PIRLS se opakuje v pětiletých cyklech, Česká republika se jej účastní od roku 2001. Hlavní šetření PIRLS 2016 proběhne v České republice na jaře roku 2016. Celkem 157 škol se do testování zapojí v termínu od 29. března do 20. dubna 2016.

Vyhodnocování testů a následné analýzy výsledků se řídí harmonogramem IEA. Zjištění z hlavního šetření PIRLS 2016 s výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání budou zveřejněna prostřednictvím národní zprávy v prosinci 2017. Následně budou probíhat podrobnější sekundární analýzy zaměřené na konkrétní témata (např. specifika slabých a výborných žáků, typy úloh, které jsou pro žáky nejvíce obtížné, podmínky a postupy výuky apod.).

Uvolněné úlohy z cyklu PIRLS 2011 jsou dostupné na webových stránkách ČŠI, přímý odkaz zde.

Národní koordinátorka šetření PIRLS:
Mgr. Zuzana Janotová
zuzana.janotova@csicr.cz
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce