Koncepční rámec šetření PIRLS 2016


22.11.2017

Česká školní inspekce zveřejňuje dokument, který přináší základní informace o koncepci šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2016. Dokument představuje pojetí čtenářské gramotnosti pro účely tohoto šetření, podává informace o způsobu výběru vzorku, o typech a obsahovém zaměření testových nástrojů (testových úloh a dotazníků) a krátce seznamuje se změnami, ke kterým v šetření PIRLS došlo v roce 2016.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce