PIRLS


Mezinárodní šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol. Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), v ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. Šetření PIRLS se snaží také zmapovat význam rodinného, školního a širšího prostředí žáků pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Čtenářská gramotnost je v šetření PIRLS chápána jako tvořivý a interaktivní proces, při kterém se klade důraz na funkční povahu čtení. Čtenáři by v tomto pojetí měli ovládat čtenářské strategie, při kterých uplatňují své znalosti a zkušenosti, přemýšlejí o tom, co si přečetli, vytvářejí si vlastní představy a identifikují podstatné informace a myšlenky.
 
 • 22.10.2014

  Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

  V rámci hodnotících aktivit českého vzdělávacího systému se Česká republika pravidelně zapojuje také do mezinárodních šetření výsledků žáků, jako jsou PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS nebo TALIS. Výsledkem jednotlivých šetření je vždy souhrnná analytická zpráva, která však jen okrajově komentuje příčiny a souvislosti...
  Celý článek

   
 • 16.12.2013

  Analytická publikace - vybraná zjištění PIRLS 2011 a TIMSS 2011

  Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky, a volně navazuje na obě národní zprávy. Jedná se o analytickou publikaci, která se věnuje podrobnějšímu rozboru výsledků českých žáků prvního stupně...
  Celý článek

   
 • 10.10.2013

  Čteme nejen v hodinách českého jazyka

  Česká školní inspekce vydává jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, publikaci "Čteme nejen v hodinách českého jazyka - Úlohy PIRLS 2011". Publikace je určena učitelům všech oborů, kteří mají zájem rozvíjet...
  Celý článek

   
 • 19.07.2013

  Národní databáze PIRLS 2011

  Národní databáze vznikla na základě šetření PIRLS 2011, které proběhlo v České republice na jaře roku 2011 mezi žáky 4. ročníku. K dispozici zde zveřejňujeme českou verzi školního dotazníku, žákovského dotazníku, dotazníku pro rodiče a dotazníku pro učitele žáků. Datové soubory z šetření, které obsahují...
  Celý článek

   
 • 19.12.2012

  Národní zpráva PIRLS 2011

  Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  
  Celý článek

   
 • 18.01.2012

  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

  Výzkum PIRLS (Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti) zjišťuje úroveň čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základní školy. Právě v tomto období totiž už žáci ovládají techniku čtení a začínají ho používat jako prostředek k dalšímu vzdělávání.
  Celý článek

   
1 2 3  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce