Mezinárodní šetření PISA 2015 v České republice


04.09.2015

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní zjišťování v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Šetření je jedním z programů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a je zaměřeno na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je navrhnuto tak, aby poskytovalo tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích důležité informace o fungování školských systémů a o vývojových trendech. Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, aby bylo možné o ní získat podrobnější informace. 

Hlavní šetření PISA 2015 se v České republice uskutečnilo od 23. března do 17. dubna v 345 školách. Bylo do něj zapojeno přes 7000 žáků devátého a desátého ročníku vzdělávání, kteří se narodili v roce 1999. Součástí PISA 2015 bylo zapojení asi 6000 učitelů, kteří vyplňovali učitelský dotazník.

Šestý cyklus mezinárodního šetření je zaměřen na přírodovědnou gramotnost, které byla zpřesněna metodika a které byly vytvořeny kvalitativně nové interaktivní úlohy. Trendové úlohy čtenářské a matematické gramotnosti doplnila ještě další oblast projektu - týmové řešení problémů. Zásadní metodickou změnou v celém šetření je přechod na elektronickou formu a to jak při testování a vyplňování dotazníků, tak i při administraci a zpracování. Národní centrum navíc už v loňské pilotáži projektu v ČR vyzkoušelo a i v letošním roce úspěšně použilo elektronických seminářů pro školení zadavatelů. Tzv. webináře byly účastníky hodnoceny velice pozitivně z důvodu ekonomické a časové úspory a komfortu školení. Touto formou bylo pro hlavní sběr dat vyškoleno během deseti dnů 339 školních zadavatelů (učitelů ze zapojených škol) a 89 zadavatelů z řad inspekčních pracovníků ČŠI.

Nejpozději na začátku roku 2016 všechny zúčastněné školy obdrží školní zprávy s informacemi o průměrné úspěšnosti školy.

Vyhodnocování testů, dotazníků a následné analýzy výsledků se řídí mezinárodním harmonogramem. Zjištění budou prostřednictvím národní a mezinárodní zprávy s komentovanými výsledky zveřejněna v prosinci 2016. Na zprávy s výsledky pak naváží tematicky zaměřené sekundární analýzy.
 
Národní manažer projektu PISA:
Mgr. Radek Blažek
radek.blazek@csicr.cz
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce