První setkání národních koordinátorů mezinárodního šetření PISA 2018 se uskutečnilo v Praze


18.03.2016

Ve dnech 14. – 18. 3. 2016 se v Praze uskutečnilo první setkání národních koordinátorů stěžejního mezinárodního šetření PISA 2018, které ve spolupráci s OECD hostila a organizovala Česká školní inspekce. Přítomni byli zástupci 81 zemí z celého světa. Jednání národních koordinátorů jednotlivých zemí zahájil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, který zdůraznil význam mezinárodních šetření jako důležité součásti činností České školní inspekce. Výsledky mezinárodních šetření jsou klíčové pro komplexní zprávy o stavu českého vzdělávání, jsou jedinečným doplněným informací, které Česká školní inspekce ve školách a školských zařízení zjišťuje a analyzuje, zachycují dlouhodobé trendy českého školství a poskytují důležité mezinárodní srovnání s výkonností školských systémů zemí OECD a dalších zúčastněných států. Publikované analýzy vycházející z dat mezinárodních šetření jsou určeny především zákonodárcům, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, školám, univerzitám, školským asociacím, neziskovému sektoru a dalším odborníkům ve vzdělávání. Kromě mezinárodního šetření PISA garantuje Česká školní inspekce také šetření PIRLS, TIMSS, TALIS. Další informace k mezinárodnímu šetření PISA jsou dostupné na webových stránkách ČŠI (zde)   

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce