Jaké úlohy se skrývají v kategorii PROBLÉMOVÉ ÚLOHY (Problem Solving)?


08.03.2012

Současný cyklus projektu PISA 2012 je zaměřen na MATEMATIKU. Jeho součástí je navíc i to, jak si žáci poradí s řešením úloh z FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a tzv. PROBLÉMOVÝCH ÚLOH (Problem Solving). Tyto úlohy nelze jednoznačně zařadit do jedné z testovaných oblastí, protože při jejich řešení musí žáci tvořivě kombinovat vědomosti a dovednosti z různých oborů. Pilotního šetření, které proběhlo na jaře loňského roku, se zúčastnilo 888 českých žáků. Testování se v České republice uskutečnilo poprvé elektronicky.

Mezinárodní centrum zveřejnilo některé úlohy, které z různých důvodů nebyly vybrány do testů v hlavním šetření. Úlohy naleznete na stránce https://cbasq.acer.edu.au.

Přihlašovací údaje:

Name: public
Password: access
 
Elektronické testové úlohy, které naleznete na této stránce, jsou rozděleny do tří skupin: úlohy testující čtenářskou gramotnost (Digital Reading), matematickou gramotnost (Mathematics) a úlohy z oblasti řešení problémů (Problem-Solving). Ke každé skupině přejdete pomocí nabídky v horní části obrazovky. K nahlédnutí jsou zdrojové úlohy v angličtině případně ve francouzštině, ze kterých se tvořily verze národní. Pro zajímavost jsou k dispozici překlady slovenské, španělské, maďarské a další. Kliknutím na ikonku lupy se daná úloha zobrazí. U některých úloh je možné si kliknutím na ikonku Word dokument prohlédnout i pokyny pro vyhodnocení žákovských odpovědí.

Česká republika se neúčastní elektronického testování čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti, tato testování nejsou povinná.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce