PISA


Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.

Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, aby bylo možno o ní získat detailnější informace. V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce.
 
 • 27.12.2013

  Koncepční rámec matematické gramotnosti šetření PISA 2012

  Matematický koncepční rámec PISA 2012 vysvětluje teoretická východiska šetření PISA v matematice, předkládá novou formální definici matematické gramotnosti, definici matematických postupů, které žáci používají při aplikování matematické gramotnosti, a definici základních matematických dovedností, jež žáci...
  Celý článek

   
 • 27.12.2013

  Datové soubory šetření PISA 2012

  Datové soubory z šetření PISA 2012, které obsahují data za Českou republiku, včetně školního a žákovského dotazníku naleznete níže v příloze. Šetření PISA 2012 je součástí projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  Celý článek

   
 • 27.12.2013

  Úlohy z šetření PISA 2012

  Publikace je určena zejména učitelům matematiky na základních a středních školách, dalšími uživateli mohou být nejen pedagogové připravující studenty vysokých škol na povoláni učitele, ale i studenti, stejně jako odborná a zainteresovaná veřejnost či pracovníci MŠMT a jiných orgánů rozhodovací sféry. Tato...
  Celý článek

   
 • 03.12.2013

  Hlavní zjištění PISA 2012

  Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje hlavní zjištění z mezinárodního šetření PISA 2012.
  Celý článek

   
 • 19.09.2013

  Koncepční rámec čtenářské gramotnosti v šetření PISA 2012

  Nově zveřejněný Koncepční rámec čtenářské gramotnosti PISA je překladem anglické verze koncepčního rámce z roku 2009, kdy byla čtenářská gramotnost po devíti letech opět hlavní testovanou oblastí. Tento koncepční rámec je teoretickým východiskem pro zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti nejen v roce 2009...
  Celý článek

   
 • 25.01.2013

  Koncepční rámec finanční gramotnosti ve výzkumu PISA 2012

  Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční gramotnost (Financial Literacy Expert Group, FEG) a také s přispěním OECD Ředitelství pro oblast...
  Celý článek

   
1 2 3 4 5 6  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce