PISA


Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.

Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, aby bylo možno o ní získat detailnější informace. V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce.
 
 • 04.10.2012

  Jak probíhá šetření PISA 2012 v České republice?

  V uplynulém školním roce 2011/2012 se na vybraných školách v České republice uskutečnil hlavní sběr dat projektu OECD PISA. Jedná se již o pátý cyklus tohoto mezinárodního vzdělávacího projektu, do kterého se Česká republika zapojila v roce 1998, tedy v době jeho zahájení. Projekt je zaměřen...
  Celý článek

   
 • 08.03.2012

  Jaké úlohy se skrývají v kategorii PROBLÉMOVÉ ÚLOHY (Problem Solving)?

  Současný cyklus projektu PISA 2012 je zaměřen na MATEMATIKU. Jeho součástí je navíc i to, jak si žáci poradí s řešením úloh z FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a tzv. PROBLÉMOVÝCH ÚLOH (Problem Solving). Tyto úlohy nelze jednoznačně zařadit do jedné z testovaných oblastí, protože při jejich řešení musí...
  Celý článek

   
 • 08.03.2012

  Příklady úloh z finanční gramotnosti

  V příloze naleznete příklady úloh z finanční gramotnosti. Tyto úlohy se objevily v pilotním šetření v roce 2011 a nebudou již dále používány pro účely testování PISA.
  Celý článek

   
 • 17.01.2012

  PISA (OECD Programme for International Student Assessment)

  Cíle tohoto mezinárodního „Programu pro mezinárodní hodnocení žáků“ spočívají v opakovaném zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Hlavním záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o...
  Celý článek

   
 • 16.01.2012

  PISA 2009

  Od roku 2006 realizují fázi výzkumu, jejíž hlavní šetření proběhlo v roce 2009, dvě konsorcia: Core A Consorcium a Core B Consorcium. Konsorcium A je opět řízeno Australskou radou pro pedagogický výzkum a sestává z těchto institucí: Australian Council for Educational Research (ACER) z Austrálie, cApStAn...
  Celý článek

   
 • 16.01.2012

  PISA 2006

  Projekt byl realizován mezinárodním konsorciem, které bylo řízeno Australskou radou pro pedagogický výzkum (Australian Council for Educational Research - ACER). Konsorcium bylo dále složeno z těchto institucí: Institute for Educational Measurement (CITO) z Nizozemska, National Institute for Educational Research...
  Celý článek

   
1 2 3 4 5 6  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce