Informace o Mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením spravedlivého přístupu ke vzdělá


16.12.2013 Informace o Mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením spravedlivého přístupu ke vzdělá

Česká školní inspekce zveřejňuje tiskovou zprávu a prezentace informující o mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením spravedlivého přístupu ke vzdělávání, která se uskutečnila dne 6. prosince 2013.

Aktivitou Překonávání školního neúspěchu v ČR projektu Kompetence III se Česká republika zapojila do projektu OECD Overcoming school failures: Policies that work. V rámci této aktivity byl dopracován popis českého vzdělávacího systému z hlediska spravedlnosti a jejího vývoje a byly identifikovány nejzávažnější problémy. O doporučeních OECD a řešeních hlavních problémů  z hlediska překonávání školního neúspěchu proběhla následně veřejná diskuse v regionech České republiky.

Projekt Kompetence III, v jehož rámci se konference uskutečnila, realizuje Česká školní inspekce z pozice partnera Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jež je příjemcem dotace z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Tisková zpráva
Information about the International Conference

Anketa s účastníky

Prezentace_Baslerová P._IPO
Videozáznam_Baslerová P._IPO

Videozáznam_Bočinská I.

Videozáznam_Gabal I.

Videozáznam_Gajdůšková A.

Videozáznam_Hajdúková V.

Prezentace_Havrdová E.

Prezentace_Javorek J._SVVP UVA
Videozáznam_Javorek J._SVVP UVA

Prezentace_Kadlečíková Z., Ondrášová K._MSVVaS SR
Videozáznam_Kadlečíková Z._MSVVaS SR
Videozáznam_Ondrášová K._MSVVaS SR

Videozáznam_Laurenčíková K.

Prezentace_Mathieu J._Legalite des chances dans le systeme educatif francais
Prezentace_Mathieu J._CZ překlad
Videozáznam_Mathieu J._Legalite des chances dans le systeme educatif francais

Videozáznam_Michalík J.

Prezentace_Polák P._Spravedlivý přístup ke vzdělání
Videozáznam_Polák P._Spravedlivý přístup ke vzdělání

Prezentace_Pont B._Equity and Quality in Education focus on CR
Videozáznam_Pont B._Equity and Quality in Education focus on CR

Videozáznam_Rozsypal P.

Videozáznam_Sokol J.
Přepis audiozáznamu_Sokol J.

Prezentace_Šojdrová M.
Videozáznam_Šojdrová M.

Prezentace_Vítková M., Bartoňová M., Pančocha K.
Videozáznam_Vítková M., Bartoňová M., Pančocha K.

Videozáznam_Zatloukal T.

 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce