Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení


28.02.2014 Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou souhrnnou publikace aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jejím cílem je umožnit ucelený objektivní pohled na dopady současné vzdělávací politiky a její možné změny z hlediska naplňování principu rovnosti, to znamená spravedlivosti a inkluze ve vzdělávání.

Souhrnná publikace popisuje současnou situaci v ČR a možnosti jejího vývoje v oblastech, které jsou z hlediska rovnosti považovány pro ČR jako hlavní problémy. Návrhy na dosažení lepšího vzdělání pro všechny děti odpovídají jednak na otázky mezinárodního výzkumu směřujícího k ČR, ale především reagují na výzvy našeho vzdělávacího systému a české společnosti. U každého z klíčových témat jsou uvedeny příklady dobré praxe, na které je možné navazovat, anebo jen získat větší důvěru v to, že investice do vzdělávání všech dětí se vyplácí. Součástí publikace je soubor doporučení pro zlepšení situace v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. Navržená doporučení směřují do tří prioritních cílů: zlepšení výsledků všech žáků, zaměření profilu pedagogických pracovníků na inkluzivní vzdělávání a využívání socioekonomických údajů o žácích za účelem efektivnějšího financování a hodnocení. Souhrnná publikace je určena především tvůrcům vzdělávací politiky, ale může být užitečným zdrojem informací všem, kteří se vzděláváním zabývají a nesou odpovědnost za jeho kvalitu.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce