Koncepční rámec šetření TALIS 2013


28.05.2014

Tento dokument představuje základní koncepční rámec mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013.

Obsahuje obecný záměr šetření, jeho hlavní cíle, definici šetřené populace i popis témat, kterým se šetření věnuje. Záměrem tohoto koncepčního rámce je také podat stabilní základy pro příští vlny šetření TALIS, přestože je žádoucí, aby se samotná podoba šetření a jeho analytický rámec vyvíjely a přizpůsobovaly změnám ve společnosti a v oblasti vzdělávání. Aby bylo šetření TALIS založené na pevném teoretickém podkladu, byl do něj také zařazen přehled důležitých současných teorií a výzkumů zabývajících se vyučováním a prostředím výuky. Tyto poznatky pak byly využity pro vytvoření různých dimenzí, témat a indikátorů, kterým země účastnící se šetření přisoudily vysokou politickou prioritu a které poskytují organizační a koncepční podporu šetření.

Tento dokument je překladem anglického originálu a je vydán jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce