Česká republika je zapojena do realizace TIMSS 2015


04.09.2015

Do Mezinárodního šetření matematického a přírodovědného vzdělávání (TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study), které zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku základní školy, se Česká republika pravidelně zapojuje od roku 1995. Aktuálně probíhá šestý cyklus TIMSS 2015, do kterého je zapojeno více než 60 zemí (kromě evropských zemí dále např. Kanada, USA, Japonsko, Chile nebo Jihoafrická republika). Až budou v roce 2016 zveřejněny výsledky z TIMSS 2015, bude Česká republika mít obrázek o trendu vývoje výsledků za uplynulých 20 let.

Na jaře roku 2014 proběhlo na 36 základních školách pilotní šetření TIMSS 2015, jehož cílem bylo ověření vyvinutých testových nástrojů a dotazníkových položek.

V období od 4. do 29. května 2015 Česká školní inspekce realizovala hlavní sběr dat TIMSS 2015, do kterého bylo zapojeno přes 5000 žáků 4. ročníku z celkem 159 základních škol. Testy a dotazníky (obojí v papírové formě) žákům zadávali inspekční pracovníci České školní inspekce. Součástí šetření TIMSS 2015 dále byly:
  • rodičovský dotazník (na výběr byla papírová a elektronická forma),
  • dotazník pro ředitele školy (pouze elektronická forma),
  • dotazník pro učitele matematiky a přírodovědy (pouze elektronická forma).
Koncem roku 2015 všechny zúčastněné školy obdrží školní zprávy s informacemi o průměrné úspěšnosti školy a jednotlivých tříd. Zprávy budou připraveny na základě předběžných dat získaných od českých žáků.

Vyhodnocování testů a následné analýzy výsledků se řídí harmonogramem mezinárodního centra. Zjištění TIMSS 2015 budou prostřednictvím národní zprávy s komentovanými výsledky zveřejněna v listopadu 2016. Na zveřejnění národní zprávy a mezinárodní zprávy pak naváží podrobnější sekundární analýzy zaměřené na konkrétní témata (např. specifika slabých a výborných žáků, typy úloh, které jsou pro žáky nejvíce obtížné apod.).

Národní koordinátor šetření TIMSS:
Vladislav Tomášek
vladislav.tomasek@csicr.cz
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce