TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)


17.01.2012

Odborníkům, ale ani mnoha učitelům není zkratka TIMSS neznámá: vztahuje se k mezinárodnímu projektu, který se zabývá měřením výsledků vzdělávání. Jeho plný, nezkrácený název zní „Trends in International Mathematics and Science Study“.

Uskutečňuje se od roku 1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa, Česká republika se zapojila hned do 1. cyklu výzkumu (TIMSS 1995), do 2. cyklu (TIMSS 1999), poté do 4. cyklu (TIMSS 2007) a do cyklu 5. (TIMSS 2011). Projekt je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech. Zbývá dodat, že projekt TIMSS organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA).
 
Projekt TIMSS řeší především následující otázky:
Jaké jsou znalosti a dovednosti žáků jednotlivých zemí v matematice a přírodovědných předmětech?
Jak se změnila úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných předmětech v průběhu sledovaného období?
Jak se liší obsah, metody a podmínky výuky účastnických zemí?
Co nejvíce ovlivňuje rozdíly ve výsledcích různých skupin žáků?
 
5. cyklus výzkumu – rok 2011
V roce 2009 byl revidován koncepční rámec projektu TIMSS a zahájen vývoj nových testových položek. O rok později - v roce 2010 - se uskutečnilo pilotní šetření, které ověřilo testové úlohy, dotazníkové položky a metodiku šetření. Vyhodnocení pilotního šetření a příprava hlavního šetření proběhly v Praze v rámci 5. mezinárodní setkání národních koordinátorů TIMSS 2011.

Hlavní šetření proběhlo na jaře roku 2011. V České republice se v tomto cyklu testovali pouze žáci 4. ročníku.

Úlohy v šetření TIMSS 2011 vycházejí z následujících oblastí učiva:
matematika
4. ročník: čísla, geometrie a měření, práce s daty
8. ročník: čísla, algebra, geometrie, data a pravděpodobnost
přírodní vědy
4. ročník: živá příroda, neživá příroda, Země
8. ročník: biologie, chemie, fyzika, zeměpis
Každá úloha zkoumá dovednosti žáků. Pro potřeby šetření TIMSS 2011 jsou rozděleny do tří oblastí: prokazování znalostí, používání znalostí, uvažování.
 

Kontakty

Organizátor projektu:

IEA Secretariat
Herengracht 487
1017 BT Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 625 3625
Fax: +31 20 420 7136
E-mail: department@iea.nl
Internet: http://www.iea.nl
 
Kontakt na mezinárodní koordinační centrum:
TIMSS & PIRLS International Study Center 
Manresa House 
140 Commonwealth Avenue 
Chesnut Hill, MA 02467 
USA
Tel.: +1 617 552 1600 
Fax: +1 617 552 1203 
E-mail: isc@bc.edu
http://isc.bc.edu/
 
Národní koordinační centrum v České republice:
Oddělení hodnocení výsledků vzdělávání
Vladislav Tomášek
Česká školní inspekce
Arabská 683/12
160 00 Praha 6
E-mail: vladislav.tomasek@csicr.cz
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce