TIMSS 1999


16.01.2012

TIMSS (Trends International Mathematics and Science Study) je mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku 1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech. Projekt organizuje Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA).

Hlavní výzkumné otázky
  • Jaké jsou znalosti a dovednosti žáků jednotlivých zemí v matematice a přírodovědných předmětech?
  • Jak se změnila úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných předmětech v průběhu sledovaného období?
  • Jak se liší metody výuky a školní prostředí účastnických zemí?

2. cyklus výzkumu – rok 1999
Výzkum TIMSS 1999 (označovaný také jako TIMSS-R) byl opakovaným šetřením pro kategorii žáků 8. ročníku. Šetření probíhalo podle stejné metodiky jako v roce 1995 na upravených a doplněných testových dokumentech. Zapojilo se do něj více než 40 zemí z celého světa. V roce 1998 se uskutečnilo pilotní šetření, které ověřilo testové nástroje. Hlavní šetření výzkumu proběhlo na jaře roku 1999.

V České republice se do něj zapojilo 148 škol (89 základních škol a 59 víceletých gymnázií), více než 3 600 žáků, zhruba 700 jejich učitelů a 148 ředitelů.

Realizace výzkumu TIMSS 1999 v České republice byla financována z grantových prostředků MŠMT.


VÝSLEDKY
Výsledky šetření TIMSS 1999 byly v mezinárodním kontextu prezentovány v mezinárodní zprávě vydané v roce 2000. Národní zpráva s podrobnějším rozborem výsledků českých žáků vyšla v roce 2001. Ve stejném roce byly rovněž publikovány uvolněné matematické a přírodovědné úlohy.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce