TIMSS


Mezinárodní šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku základní školy v matematice a v přírodovědných předmětech. Cyklus tohoto šetření je čtyřletý. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), v ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. Kromě úrovně znalostí žáků se zjišťuje i vliv domácího prostředí, postoje rodičů apod., což umožňuje zjistit informace například o selektivitě vzdělávání.
 
 • 10.10.2013

  Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

  Česká školní inspekce vydává plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, publikaci "Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník". Publikace je určena zejména učitelům prvního stupně, kteří mohou úlohy využít jako...
  Celý článek

   
 • 19.07.2013

  Národní databáze šetření TIMSS 2011

  Národní databáze vznikla na základě šetření TIMSS 2011, které proběhlo v České republice na jaře roku 2011 mezi žáky 4. ročníku. K dispozici zde zveřejňujeme českou verzi školního dotazníku, žákovského dotazníku, dotazník pro rodiče a dotazník pro učitele žáků. Datové soubory z šetření, které obsahují data...
  Celý článek

   
 • 19.12.2012

  Národní zpráva TIMSS 2011

  Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  
  Celý článek

   
 • 17.01.2012

  TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

  Odborníkům, ale ani mnoha učitelům není zkratka TIMSS neznámá: vztahuje se k mezinárodnímu projektu, který se zabývá měřením výsledků vzdělávání. Jeho plný, nezkrácený název zní „Trends in International Mathematics and Science Study“.
  Celý článek

   
 • 16.01.2012

  TIMSS 2007

  TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku 1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v...
  Celý článek

   
 • 16.01.2012

  TIMSS 1999

  TIMSS (Trends International Mathematics and Science Study) je mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku 1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech....
  Celý článek

   
1 2 3 4  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce