Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností


27.03.2014 Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností

Česká školní inspekce vydává v rámci projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, metodickou publikaci pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Publikace s úlohami na rozvoj dovedností vznikla na základě výkonů českých žáků ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jedná se o výběr úloh, které se zaměřují zejména na ty dovednosti, které českým žákům dělaly a dělají problémy (jedná se např. o otázky spojené s posuzováním obsahu a formy čteného textu či znalost postupů vědeckého zkoumání).

Zadání jsou v publikaci upravena tak, aby je bylo možné jednoduše kopírovat a zadávat žákům, jsou doplněna klíči, případně i metodickými komentáři. Originální úlohy byly v některých případech navíc doplněny dalšími otázkami nebo úlohami, které mají návodný charakter a mohou pomoci žákům, kteří na první pokus úlohy z mezinárodních šetření nevyřeší.

Učitelé tuto publikaci mohou využít pro společnou činnost ve výuce, pro individualizaci práce v hodinách nebo jako domácí úkoly. Do sbírky byly zařazeny jak otázky a úlohy kratší, které ověřují jen jednu vybranou dovednost, tak úlohy delší, komplexnější, kde jsou ověřovány také ostatní složky určité gramotnosti.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce