Informační bulletin České školní inspekce


27.04.2016 Informační bulletin České školní inspekce


V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. 
 

Uvnitř vydání naleznete:
 • Výroční zpráva České školní inspekce projednána ve školských výborech Parlamentu ČR
 • Stav inkluzivního vzdělávání ve školách
 • Tomáš Zatloukal potvrzen ve funkci ústředního školního inspektora
 • Česká školní inspekce podepsala dohodu o spolupráci se školskými odbory
 • Česká školní inspekce provedla hlavní sběr dat mezinárodního šetření PIRLS 2016
 • Pohled České školní inspekce na placené kroužky v mateřských školách
 • Změna v zasílání záznamů o úrazech
 • Aktualizace hodnoticích kritérií
 • Česká školní inspekce nově hodnotí i vyšší odborné školy
 • Vybraná témata inspekční činnosti ve školním roce 2015/2016
 • Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy
 • Vzdělávání v bezpečnostních tématech
 • Zápisy do 1. ročníku základní školy
 • Rizikové jevy ve školách na základě zjištění České školní inspekce
 • Jak řešit školní šikanování
 • Právní aktuality
 • Česká školní inspekce podporuje reformy vzdělávacího systému na Ukrajině
Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce