Dohody o spolupráci

  • 20.10.2016

    Seznam dohod o spolupráci

    Česká školní inspekce uzavírá se správními úřady i dalšími organizacemi součinnostní dohody, případně dohody o spolupráci (dále „dohody o spolupráci“). Účelem těchto dohod je stanovit bližší postup v případech, kdy se překrývá výkon činnosti ČŠI a organizací, s kterými jsou tyto dohody uzavírány...
    Celý článek

     
1  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce