Informace k Výběrovému zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – Závěrečná zpráva


15.12.2017

ČŠI poskytla dne 7. prosince 2017 informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
Žadateli byly poskytnuty informace týkající se závěrečné zprávy – Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ ve školním roce 2016/2017.

Poskytnutá informace ( 361 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce