Informace k úrazovosti v Praze v letech 2013 - 2017


28.11.2017

Česká školní inspekce poskytla dne 8. 11. 2017 informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byly poskytnuty následující informace.

Jednotlivé úrazy sledujeme na základě záznamů o úrazech, nikoli inspekčních zpráv, jedná se o specifický typ záznamu, který nelze zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, respektive citlivých údajů o zdravotním stavu.

Inspekční zprávy obecně jsou dostupné na portálu České školní inspekce, konkrétně zde http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy. Co se úrazovosti studentů vysokých škol týče, tak tyto informace nemáme, neboť vysoké školy nespadají do kompetencí České školní inspekce, která ve vztahu k nim nevykonává žádnou činnost. Akční plány prevence dětské úrazovosti Česká školní inspekce nevede.

Úrazovost v Praze 2013 - 2017 ( 207 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce