Žádost o informaci ze dne 16. října 2017 TZ: Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních 2014/15


02.11.2017

Česká školní inspekce poskytla dne 27. října 2017 informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se tematické  zprávy – Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015.

Poskytnutá informace ( 260 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce