Sazebník úhrad za poskytování informací


Podrobné informace o  sazebníku úhrad za poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem
Druh zásilky 50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg
Obyčejné psaní 16,- Kč 20,- Kč 24,- Kč 30,- Kč -
Doporučená zásilka 38,- Kč 46,- Kč 48,- Kč 54,- Kč 60,- Kč
Za dodání do vlastních rukou adresáta nebo psaní s dodejkou se přičítá podle ceníku České pošty 8,- Kč. Náklady na balné jsou stanoveny ve výši 10,- Kč.

Úhrada za pořízení kopií
za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 1,- Kč
za pořízení jedné strany barevné kopie A4 2,- Kč
za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 1,50 Kč
za pořízení oboustranné barevné kopie A4 3,- Kč

Úhrada za opatření technických nosičů dat
CD 10,- Kč
DVD 15,- Kč

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za každou další započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 200,- Kč.

Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů. Nepřesáhne-li celková úhrada částku 100,- Kč, není úhrada požadována.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce