Žádost o informace


Podrobné infromace o tom, jak žádat o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete v článku.

Žádosti o informace

Česká školní inspekce je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o  informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se působnosti České školní inspekce, poskytne Česká školní inspekce žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete České školní inspekci doručit:
 
• osobně do podatelny
• poštou
• e-mailem na adresu posta@csicr.cz
• datovou schránkou – ID datové schránky ČŠI je g7zais9

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je:
 
Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5 – Smíchov
tel ústředna: 251 023 111
fax: 251 566 789
 
Podatelna pro veřejnost:
Po a St 7:45 – 17:00
Út a Čt 7:45 – 16:15
Pá 7:45 – 14:45

Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce