Nákup elektrospotřebičů I.


21.05.2018

Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Nákup elektrospotřebičů I. 

Výzva k podání nabídek ( 341 kB )

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění ( 46 kB )

Příloha č. 2 Návrh smlouvy ( 41 kB )

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ( 324 kB )

Oznámení o výběru dodavatele ( 339 kB )

Kupní smlouva ( 2,3 MB )

Kupní smlouva - příloha č. 1 ( 49 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce