Nákup elektrospotřebičů II.


17.05.2018

Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Nákup elektrospotřebičů II. 

Výzva k podání nabídek ( 341 kB )

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění ( 52 kB )

Příloha č. 2 Návrh smlouvy ( 43 kB )

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ( 326 kB )

Oznámení o výběru dodavatele ( 338 kB )

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ( 326 kB )

Oznámení o zrušení zadávacího řízení ( 323 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce